Faq

Často kladené otázky

Máte na adrese firmy predajňu kde by som si pozrel vzorky ?

Nie na adrese firmy je len administratívne sídlo spoločnosti . Predajňu nemáme pretože by sme ju čisto reálne museli mať v BA v ZA ako aj v BB a KE a to sa pri súčasných cenách naozaj nedá mať aj predajne a mať aj dobré, alebo ešte lepšie, najlepšie ceny. Všetky vzorky ako aj jednotlivé detaily diela bývajú prejednávane u klienta počas tzv. ostrého zamerania pred zadaním diela do realizácie.

Ako rýchlo od objednania diela prídete na montáž ?

Kompletné realizácie diela bežne stíhame dodávať v rozsahu 3-5 týždňov od potvrdenia objednávky a uhradenia zálohovej platby v dojednanej výške ktorou objednávku potvrdzujete. Ide o to o aký typ konštrukcie s jedná. Sklenené dvere či sprchová zástena je jednoduchou konštrukciou s bežným termínom dodania 3 týždne. Pri sklenenom zábradlí môže termín realizácie diela vďaka komplikovanosti výroby a návrhu konštrukcie dosiahnuť aj 5 týždňov. Samostatnou kapitolou sú väčšie či etapovito dodávané stavby v ktorých sa termín vždy dojedná individuálne.

Čo je to Heat Soak Test kaleného skla ?

Tepelne tvrdené sklo, ktoré neprešlo testom Heat Soak Test, môže vo veľmi výnimočných prípadoch samovoľne prasknúť bez cudzieho zavinenia. Tento normálny ale veľmi výnimočný jav, je zapríčinený prítomnosťou zhluku sulfidu nikelnatého v hmote skla. Táto zlúčenina v skle vzniká pri výrobe skloviny, keď pri tavení skla dochádza k miešaniu rôznych chemických látok tvoriacich sklo. U bežného skla nekaleného skla, je táto zlúčenina stabilná a za normálnych podmienok použitia v stavebníctve nehrozí žiadna deštrukcia skla. Pri tepelne tvrdenom (kalenom) skle je situácia iná. Vďaka rýchlemu zahriatiu skla na bod mäknutia a potom riadenému rýchlemu ochladzovaniu vzniknú v skle rôzne napätia a sulfid nikelnaty v hmote skla sa nestihne vrátiť do stabilného stavu. Tato situácia u neho spôsobí precitlivenosť na zmenu teploty alebo tlaku a hrozí , že svojim rozpínaním alebo zmršťovaním spôsobí mikro trhliny , ktoré oslabia povrchovú tlakovú zónu a nastane explózia tepelne tvrdeného skla. Testom Heat Soak Test, pri ktorom sa vykonáva skúška hotového už zakaleného výrobku pri vystavení tepelnej záťaži v časovom intervale, je možné vylúčiť 99 % prípadov možnej samovoľnej explózie kaleného skla. Sklo s problematickou zlúčeninou sulfidu nikelnateho v hmote skla, testovanie, Heak Soak testom, v 99% prípadov neprejde a počas testovania v Heat Soak komore dôjde k explózii skla. Tepelne tvrdené sklo, ktoré týmto testom neprešlo, nepodlieha po prípadnej samovoľnej explózii skla reklamácii. Cena za vykonanie Heat Soak Testu Vášho skla je 28,00 € / m² bez DPH. Nakoľko záujem o túto skúšku je ojedinelý, v prípade záujmu Vás prosíme o požiadanie, aby bola táto položka zahrnutá vo Vašej cenovej ponuke či dodávke skla.

Aké je maximálne povolené prehnutie kaleneho skla ?

Celkové ako aj miestne maximálne povolené, hraničné prehnutie kaleného skla je presne definované v norme STN EN 12150. Z dôvodu samotného výrobného procesu kaleného skla nie je možné získať výrobok úplne rovný ako normálne chladené sklo. Rozdielnosť medze prehnutia závisí na menovitej hrúbke skla, rozmeroch zhotoveného výrobku ako aj pomeru medzi stranami skla. Z tohto dôvodu môže dôjsť k deformácii známej ako celkový priehyb. Častým faktorom ktorý ovplyvňuje celkové ako aj mieste prehnutie kaleného skla bývajú zhotovené otvory a výrezy v skle. Hodnota priehybu je vyjadrovaná v milimetroch na 1 bežný meter ako vzdialenosť medzi priloženým rovným kovovým pravítkom a vydutou plochou skla. Tento priehyb u tepelne tvrdeného skla môže byť max. 3mm na 1m. Tepelne tvrdené sklo môže mať aj tzv. miestny priehyb , ktorý je v norme povolený až na hodnotu 0,5mm na dĺžke 0,3 metra. Ďalším možným dôvodom priehybu môže byť priehyb spôsobený zaťažením, prípade vlastnou váhou skla.

Čo je to Anizotropia kaleneho skla ?

Anizotropia je estetickou závadou kaleného skla. Táto závada je prirodzeným optickým prejavom rozdielneho pnutia v jadre a na povrchu kaleného skla. Anizotropia sa prejavuje rušivými optickými javmi na kalenom skle, ktoré sa zvýrazňujú pri určitých svetelných podmienkach a polarizačnom svetle. Prejavujú sa ako rôzne vzory a ornamenty, leopardie škvrny. Tento jav je pre tepelné spracované sklo fyzikálne podmienený a charakteristický a nemôže byť predmetom reklamácie. Vzniká ako dvojlomový efekt v skle s rozdielnym napätím vo svojom priereze.